A FORGIVING HEART IS A BLESSED HEART

 “When you love your enemies and pray for those who hate you, this releases you from the destructive emotions of anger, bitterness, revenge and others.” 

Barns beslut om tvångs vård:/

Barnens bästa är sin biologiska familj till 99%. Stöd och hjälp där. Foster familj kan bara vara lösningen för en liten del.

Hjärntvättade Barn😷

Det är rent helvete att blir placerad hos familjehem
Deras isolering är en stor utmaning
Mina barn har nämligen de mest besynnerliga förmågor – förmågor som är lika oroande som mystiska, som stänger in dem i deras omgivnings oförståelige och oro. Det är fallet med mina barn skyla allt på soc och familjehemmet ,specialt FH 😱

What to do now when My kids are beingpossessed

I want believe that all My children loves me so much and no one can take My  position in their lives.the enemy has brought so much comfusion in their lives and that has disturbed their understanding so much.but time also has something amazing in store for us and My  family and only time will reveal it.remember what is happening to me is not My  real life its just a challenge.


RSS 2.0